top of page

מבנה המסע

 

מפגש הכנה בארץ  

כ 10 ימים לפני המסע פגוש את כל חברי הקבוצה ונעבור סדנת נהיגה בג'יפ.

 

יום א' למסע

הכירות – היום הראשון במסע הינו היכרות עם השטח, עם החברים למסע ועם חברי הצוות בג'יפ, לפני השקיעה נתמקם למחנה לילה ליד הנוודים המקומיים, נבשל לעצמנו את ארוחת הערב ונסיים בקומזיץ אל תוך הלילה.

 

יום ב' למסע

יום אני ועצמי – יום שכולו העצמה אישית, בו נגלה את הכוחות המיוחדים שקיימים בנו, נבחן את החלומות והשאיפות בחיים, ומהם המגבלות שמונעות מאתנו את ההגשמה. ביציאה למרחב הפתוח יש לנו את היכולת להשיל מעלינו את עטיפת הציניות והניכור ולהתחבר לעצמנו, הרחק משאון העיר ושגרת החיים.יום שכולו העצמה אישית, בו נגלה את הכוחות המיוחדים שקיימים בנו, נבחן את החלומות והשאיפות בחיים, ומהם המגבלות שמונעות מאתנו את ההגשמה. ביציאה למרחב הפתוח יש לנו את היכולת להשיל מעלינו את עטיפת הציניות והניכור ולהתחבר לעצמנו, הרחק משאון העיר ושגרת החיים.

 

יום ג' למסע 
יום אני והקבוצה – יום של התמקדות בקבוצה מה המשמעות של קבוצה בשבילי, מה המיקום שלי בקבוצה, מה אני מקבל מקבוצה, מה אני תורם ולאיזה קבוצות אני משתייך בחיים.

 

יום ד' למסע 
אני והקהילה - יום שעוסק ברגישות כלפי האחר, כל מי שנמצא בסביבתנו.ביום זה נתנדב בבית ספר מקומי ובערב נתארח לארוחת ערב ולינה בבתים מקומיים בקבוצות קטנות.

 

יום ה' למסע 
יום אקסטרים טיול אופנים/רפטינג/ סוסים/ אומגה/סנפלינג ופינוק במסעדה טובה.


יום ו' למסע

יום אני ועם ישראל - נבקר בקהילות יהודיות ששרדו בכדי להעמיק את הקשר שנו לעם ישראל, והזיקה שבין עם ישראל לארץ ישראל.

 

יום שישי בערב

יום אני והיהדות - נערוך קבלת שבת בבית כנסת מקומי וסעודת שבת מפוארת ושמחה במסעדה מקומית.

 

 

כשבועיים אחרי המסע נערוך מפגש סיכום להעלות חוויות (אופציונלי).

bottom of page